تبلیغات
دبیرستان امام رضا (ع) منطقه 14 تهران میدان شهید كلاهدوز - آموزش کامل عربی ویژه سال دومی ها/ بخش دوم تا درس اخر
دبیرستان امام رضا (ع) منطقه 14 تهران میدان شهید كلاهدوز
ولایت فقیه سنگ‏بناى نظام جمهوری اسلامی است و بر هر فرد لازم است این اصل را خوب بشناسد .
صفحه نخست       پست الکترونیک          تماس با ما              ATOM            طراح قالب
گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من گروه طراحی قالب من
درباره وبلاگمدیر وبلاگ :محمد خبازی علوی
نظرسنجی
میزان رضایت از وبلاگ مدرسه


کل  اموزش تو سه بخش اومده نوش جونتون

تمرین های درس دهم :
۱ – جای خالی را با عدد مناسب پر کنید :
(واحدٌ – اثنا عشرَ – اثنتا عشْرةَ)
۱٫ فقُلنا اضْرِب بَعصاکَ الحجر فانفجرتْ منه …. عیناً (البقره -۶۰)
۲٫ انّ عدّةَ الشهورِ عندَ الله … شهراً (التوبة – ۳۶)

۱ . جواب اثنا عشرَ
۲٫ اثنتا عشرَة َ

۲ – جای خالی با عدد یا معدود مناسب پر کنید:
۱ – لکلّ فصلٍ ……اَشهُرٍ ( ثلاثةُ – ثلاثُ – ثلاثةٌ)
۲ – فی البیت خمْسةُ ……( مصابیحِ – مصابیحَ – مصابیحٍ)

ثلاثُ جواب می باشد. اعداد مؤنث از سه تا ۱۰ ، تای تأنیث ندارد (بدون تاء) اعداد مذکر از سه تا ۱۰ «تاء» دارد
مصابیحٍ صحیح می باشد.

۳ – ترجمه کنید :
ایمانٌ علی اربعِ دعائمَ ، علی الصّبرِ و الیقینِ و العدْل و الجهاد.
دُفنَ اربعةُ أئمةٍ منْ اهل البیتِ (ع) فی البقیع.

۱٫ ایمان ۴ رکن دارد.
صبر – یقین – عدل – جهاد
دعائم : جمع دعامة : ستون
امام از امامان اهل بیت (ع) در بقیع مدفون شده اند.
نکته :‌در زبان فارسی ممدود فقط یک حالت دارد و آن مفرد است لذا معدود عربی به هر شکل باشد به صورت مفرد ترجمه می شود.

۴ – تَدورُ مباراةُ کُثرةِ السّلّةِ بین فریقین ……. اثنتانِ – اثنتینِ – اثْنینِ

کرة السّلة :‌ بسکتبال
الفریق :‌تیم – گروه
المبارات : مسابقه

۵ – عدد مناسب را در جای خالی آیه زیر قرار دهید:
الف – و لقد آتینا موسی …….آیاتٍ بیناتٍ (اسرا ۱۰۱)
تسعةَ – تسعَ

ب – انّ ربّکُمُ اللهُ‌ الذی خلقَ السّمواتِ و الارض َ فی …..ایّامٍ (اعراف ۵۴)
ستّة ِ – ستّ

الف : تِسْعَ می باشد.
جواب ب : ستّةِ می باشد

افعال ناقصه

حروفی نظیر انْ – لَمْ – فی – قبل از اسم و فعل می آیند و تغییراتی در معنی و اعراب کلمه ایجاد می کنند.
مثال :
یذَهَبُ —> اَنْ + یذهبُ : اَنْ یذْهَبَ
یجلِسُ —> لَمْ + یجلسُ : لم یَجلِسْ
المدرسةُ —> فی + المدرسةُ : فی المدرسةِ
کان از افعال ناقصه می باشد که قبل از جمله می آید و آن را به گذشته تبدیل می کند. کان ، معنی و اعراب کلمه را تغییر می دهد.
مثال :
الْجوّ باردٌ . (حال حاضر)
کان + الْجوّ باردٌ :‌کان الْجوّ بارداً . (دیروز)

کان از افعال ناقصه است که چون بر سر مبتدا و خبر آید:

۱٫ مبتدا به عنوان اسم افعال ناقصه مرفوع می ماند.
۲٫ خبر به عنوان خبر افعال ناقصه منصوب می شود.

رابطه ی هر یک از افعال ناقصه با اسم خود دقیقاً مانند رابطه ی فعل و فاعل است.

اسم افعال ناقصه :
اسم ظاهر : لیس المؤمنُ مُعتدیاً .
ضمیر بارز : کنتَ نشیطاً فی الدرس.
ضمیر مستتر : کُنْ (اَنْتَ) صادقاً فی عملکَ .

نکته : هر گاه مبتدا ضمیر منفصل باشد، برای اینکه اسم افعال ناقصه قرارگیردف باید فعل را متناسب با آن صیغه آورد.
هُم ناجحونَ : أصبحوا ناجحینَ .
أنتنّ ناجحاتٌ : اصبحتُنّ ناجحاتٍ .

انواع خبر افعال ناقصه

۱ – مفرد : کانَ الفلاحُ واقفاً
۲ – جمله : کانَ الفلاحُ یزرعُ الارضَ
۳ – شبه جمله کان َ الفلاّحُ فی المزرعةِ.

مهمترین فعل هایی که مانند کان عمل می کنند و آن ها را «اخوات کان» می نامند عبارتند از :
«صارَ، لیسَ، أصبَحَ، مادامَ‌، مازالَ»
مثال :
اَصْبحَ الحوّ بارداً .
اصبحَ التّلمیذانِ ناجحینَ.
لیسَ الطالبُ حاضراً .
لیست الطّالباتُ متکاسلاتٍ .
صارتِ الارضُ خضراءَ .
صار المسلمونَ متعدمینَ فی العالم .

 

تمرین های درس ۱۱:
۱ – جواب صحیح را انتخاب کنید :
الف – الغَدْرُ لیستْ صفةً محمودةً .
ب – لیسَ الغدْرُ صبغةً محمودةً .

قسمت ب صحیح است : افعال ناقصه قبل از مبتدا می آیند.

۲ – کانت ایامُ الصّیف …. حارّاً – حارّةً – حارّةُ

جواب حارةً می باشد – خبر منصوب است. (به دلیل آمدن فعل ناقصه)
ایامُ الصیف حارةً .

۳ – فعل ناقصه را در جمله زیر حذف و تغییر به طور مناسب در اعراب بدهید.
صارَ البوصیریُّ معروفاً بقصیدتة «البُردة».

حذف فعل ناقصه :
البوصیریّ معروفاٌ که بقیه جمله بدون تغییر است. فقط معروفاٌ چون پس از حذف صار خبر بایستی مرفوع شود.

البوصیریّ معروفاٌ بقصیدته
نکته : خبر کان اگر فعل مضارع باشد معادل ماضی استمراری و هر گاه فعل ماضی باشد، معادل ماضی بعید زبان فارسی خواهد بود.

۴ – ترجمه کنید.
الف – کانَ التلمیذُ یقرأُ درسهُ :
ب – کان التّلمیذُ قد قرَأَ درسَهُ :
ج – و کانَ یأمُرُ اهلَه با لصّلاةِ و الزّکاةِ .
د – کن سمعاً و لا تکُن مبذّراً و کن مقتصداً و لا تکنْ مقتّراً .

قسمت الف : دانش آموز درس خود را می خواند.
قسمت ب : دانش آموز درس خود را خوانده بود.
قسمت ج : خانواده اش را به نماز و زکات فرمان می داد.
قسمت د : سخاوتمند باش ولی اسراف کننده نباش – صرفه جو باش ولی خسیس نباش
مقترّاً : خسیس
سمِعَ : سخاوتمند
مُبذّر : اسراف کننده – مسرف
مقتصد : صرفه جو

۵ – اسم فاعل از ظلم چیست؟
- اسم مفعول از ظلم چیست ؟
- صفت مشبهه خصومة بر وزن فعل چیست؟

اسم فاعل از ظلم : ظالم
اسم مفعول ظلم : مظلوم
صفت مشبهه خصومة بر وزن فَعْل : خصم است.

۶- جای خالی آیه های زیر را با فعل مناسب جایگزین نمایند.
۱٫ فاَخذَتْهم الرّجفةُ و ….. فی دارهم جاثمین
أصبحوا – لیسو
(النساء ۱۰۵)

۱٫ اَصبَحوا صحیح است. (با توجه به معنی) ۲٫ جواب لیس صحیح است. (با توجه به معنی)

۲ . لأ ……الله ُ بأحْکمِ الحاکمینَ . (التین 8)
لیْس َ – صارَ

۱٫ اَصبَحوا صحیح است. (با توجه به معنی)
۲٫ جواب لیس صحیح است. (با توجه به معنی)

الحروف المشبّهة بالفعل

حروف مشبهة بالفعل
حروفی هستند که بر سر مبتدا و خبر آمده و خبر را منصوب می کنند ولی مبتدا مرفوع باقی می ماند.
مثال :
۱ – انّ الربیع جمیلٌ .
انّ – حروف مشبهة بالفعل
الربیع – اسم انّ و منصوب
جمیل – خبر انّ و مرفوع

۲ – انّ الانسانَ لفی خُسرٍ .
۳ – انّا اعطیناک َ الکوثر

سایر حروف مشبهة بالفعل :
بأنّ – أنّ – لکّن – لیْتَ – لعلّ – کأنّ
بأنّ : بر سر مبتدا می آید برای رساندن مفهوم تأکید
أن : ( اینکه ، که)
لیتَ : (کاش)
کأنّ : گویا – مثل اینکه
لکنّ :‌لیکن
لعلّ : شاید

اسم و خبر حروف مشبهة بالفعل چگونه می تواند باشد؟
اسم حروف مشبهة بالفعل
۱٫ اسم ظاهر : انّ المومنَ صادقٌ
۲٫ ضمیر متصل : انّکَ صادقٌ .

جز حروف مشبهة بالفعل

۱٫ مفرد : لعلّ الطالبَ ناجِحُ.
۲٫ جمله : لعلّ الطالبَ یَنْجَحُ
۳٫ شبه جمله : لعلّ الطالبَ من الناجحینَ

رابطه ی میان اسم و خبر مشبهه بالفعل دقیقاً مانند رابطه ی مبتدا و خبر است.

نکته : اگر ما به دنبال إنّ – أنّ بیاید، مانع عمل إنّ و أنّ می شود که به این ما، مای کافّه یا بازدارنده می گوئیم.
إنّما اللهُ عالمٌ . «إنّما و أنّما را ادوات حصر می گویند»
اِنّ اللهُ عالمٌ .

برای منحصر کردن مفهوم خبر برای مبتدا، می توان به اِنّ و أنّ «ما» افزود که به این «ما» مای کافّه (بازدارنده) می گوئید.

تمرین های درس ۱۲
۱ – کلمه مناسب را در جای نقطه چین قرار بدهید.
سمیعُ – سقفٌ – سمیعَ – سقفاً – الدّنیا – ی
الف – انّکَ ……..الدّعاء.
ب – انّما ……. دارُ ممرّ.
ج – کأنّ السَّماءَ …….مرفوعٌ

الف – سمیعُ ( خبر مرفوع می باشد)
ب – الدّنیا ( انّما روی اعراب تأثیری ندارد. از اداوت حصر است).
ج – سقفٌ

۲ – از کلمات بهم ریخته جمله مفید بنویسید:
الف – محبوباً – لیسَ – الظالمُ – الصدقُ
ب – لعلّ – یُومنُ بالله – الکافرَ – و انّ
ج – الی الجنةِ – انّ – علیمُ – الله َ

الف – لیسَ ظالمُ محبوباً –
خبر افعال ناقصه منصوب می شود – مبتدا بدون تغییر می ماند.

ب – لعلَّ الکافرَ یُومنُ بالله
الکافرَ مبتدا – منصوب است .
یومنُ – خبر بدون تغییر می ماند

ج – انّ اللهَ علیم ُ :
انّ در آغاز عبارت می آید و بیانگر صفای تأکید است. به معنای همانا – بدرستیکه الله : مبتدا منصوب می شود

۳ – بجای افعال ناقصه در جمله زیر ف حروف مشبهة بالفعل قرار دهید.
- مازالَ الحسدُ یقْتُلُ صاحبَهُ.

انّ الحسدَ یَقْتُلُ صاحبهُ . حروف مشبهة بالفعل مبتدا را منصوب می کنند.

۴ – اشتباه موجود در جمله ی زیر را با ذکر علت ، تصحیح نمائید.
- لیس الاعْداءَ قادرونَ علی هزیمتنا.

اعراب الاعداء : بایستی الاعداءُ باشد. لیس اسم خود را بدون تغییر و جز خود را منصوب می کند.

۵ – ترجمه کنید:
الف – لیْتَ الموَدةَ تسْتَقرُّ بین النّاس.
ب – واتّقوا اللهَ لعلّلکُمْ تفلحون.

نکته : خبر لیتَ و لعلَّ اگر مضاعر باشد در ترجمه آن از مضارع التزامی استفاده می کنیم.
الف – کاش دوستی میان مردم جای گیرد. (لیتَ …….)
ب – و از خداوند بترسید شاید شما رستگار شوید ( واتقوا …..)

۶ – خبر مربوط به حروف مشبهه بالفعل و نوع خبر را در جمله زیر مشخص کنید.
انّ اللهَ یأمُرُ بالْعدلِ و الاحسانِ

در جمله انّ ……خبر : یأمُرُ است .
نوع خبر :‌جمله می باشد. اسم : الله

افعال المقاربة

در زبان فارسی برای نزدیک نشان دادن وقوع فعل معمولاً از فعل نزدیک بود – نزدیک است استفاده می شود. و اما در زبان عربی : در زبان عربی برای نزدیک نشان دادن وقوع کاری از فعل های مخصوصی استفاده می شود. به این فعل ها، افعال مقاربه می گویند.
افعال مقاربه عبارتند از : کادَت – کادَ

کادَ : از فعل های مقاربه است که بر سر مبتدا و خبر می آید و مانند کان عمل می کند. یعنی : اسم مرفوع می شود و خبر منصوب .
با این تفاوت که خبر آن حتماً باید با فعل مضارع شروع شود مثال :
یکادُ البرقُ
فعل مقاربه – اسم کاد و مرفوع

یَخْطفُّ أبْصارَهم
خبر کادَ و جمله فعلیه – محلاً منصوب

کادَ المعلّمُ یحْضُرُ
اسم کادَ خبر کادَ – جمله فعلیه – محلاً منصوب

کادَت الشجرةُ تُثمِرُ

سایر فعل های مشابه کادَ (اخوات کاد)

«بدَاَ» و «شَرَعَ» و «اَخَذَ» و «جَعَلَ» به معنای شروع کرد و «عَسی» به معنای امید است و «کاد»‌و «اَوشَکَ» به معنای نزدیک است، افعال مقاربه هستند.
مثال : اخَذَ المعلّمُ یُدرّسُ «معلم درس دادن را شروع کرد»
عسی اللهُ انْ یرحَمَکُم «امید است خداوند شما را مورد رحمت قرار دهد»

این فعل ها از جهت معنی به سه گروه تقسیم می شوند:

۱٫ افعال قرب – نزدیک بودن وقوع کار را نشان می دهند. (به صیغه های ماضی و مضارع) مثال : کادَ – اَوْشَکَ

۲ – افعال رجاء امید به انجام کاری را بیان می کنند . مثال : عسَیَ

۳ – افعال شروع : بر شروع شدن کاری دلالت دارند. (فقط به صیغه های ماضی) مثال : بدَأَ – شَرَعَ – اَخَذَ – جَعَلَ

نکته : گاهی لا بر سر جمله اسمیه می آید و مانند حروف مشبهة بالفعل اسمی منصوب و خبری مرفوع می گیرد. به این حروف «لا نفی جنس» گفته می شود. مثال :
لا لباسَ اَجْملُ من العافیةِ .
لا : لای نفی جنس
لباسَ : لای نفی جنس
اَجْملُ : لای نفی جنس
من العافیةِ : جار و مجرور

اسم و خبر «لا» نفی جنس

۱- اسم :
- نکره است به این خاطر هیچگاه الف و لام نمی گیرد.
- غالباً مبنی بر فتح است و بدین خاطر تنوین ندارد.
لا جهْلَ اضَرّ من العُجبِ .

۲ – خبر :
خبر «لای نفی جنس» مانند خبر مبتدا است.
• لا شیءَ اَجْمَلُ من الصبر
• ذلک الکتابُ لا ریْب َ فیه
• لا نصیحة تنفعُ العفودَ

گاهی خبر «لا» حذف می شود. (محذوف است)
• لا شکّ (لا شکّ موجودٌ)

نواسخ

نواسخ : ادواتی هستند که چون بر سر جمله درآیند اعراب جمله را نسخ می کنند. یعنی اعراب جدیدی را جانشین اعراب قبلی می کنند. به طوری که هر گاه این ادوات حذف شوند اعراب قبلی به جای خود باز می گردد.
افعال ناقصه – حروف مشبهة بالفعل – افعال مقاربه – لا نفی جنس نواسخ هستند.

تمرین های درس سیزدهم :
۱ – جدول را با توجه به جملات زیر کامل کنید :
فعل ناسخ —> اسم انّ —> خبر انّ
الف – اَخَذَ الجُندیُّ یدافعُ عن الوطن .
ب – عسی اللهُ انّ ینْصرَنا
ج – اوشَک المذنبُ ان یَتوبَ من ذنبه

الف : اسم – جندی مرفوع خبر – محلاً منصوب
ج : اسم – مُذنبُ خبر – یَتُوبَ

۲ – اعراب نادرست را تصحیح کنید.
عسی السّلام َ انْ یَشمُلَ العالم.

جواب : عسی السّلامُ اَنْ یَشْمُلَ .
السُلامُ – اسم عَسیَ / یَشمُلَ – خبر عسی

۳ – کلمات داخل پرانتزرا در جمله قرار بدهید.
الف – اللهُ رزقنا توفیق الطّاعةِ . (عسی)
ب – الاسلامُ انتشرَ فی العالم َ .

الف : عسی اللهُ رزقنا توفیقِ الطاعةِ .
ب : السلاّمُ انتشرَ فی العالَمِ .

۴ – جای خالی را با کلمه مناسب پر کنید.
الف – لا …..اقطعُ من الحقّ . (سیفُ – سیفَ – السیفَ)
ب – بدأَ …….. الثورةِ یُنادی بوحدةِ الأمةِ . (قائدُ – قائدَ – قائدِ )

جواب جای خالی :
الف – سیفَ : اسم لای نفی جنس منصوب است.
ب – قائدُ : اسم بدأََ مرفوع است .

۵ – ترجمه کنید:
الف – قالو لا علْمَ لنا انّکَ علاّمُ الغیوب (مائده ۱۰۹)
ب – تکادُ الْوردةُ تَتفَتّحُ .
ج – لا قُربة َ بالنّوافل اذا أَضرّتْ باالفرائضِ .
د – عسی الله ٌ انْ یعْفوَ عنهم . (نساء ۹۹)

الف – جواب :‌گفتند ما را هیچ دانشی نیست همانا تو دانای نهان ها هستی.
نکته : در ترجمه لای نفی جنس از الفاظی نظیر (هیچ – اصلاً ) استفاده می شود.

ب – نزدیک است که گل شکفته شود.
در ترجمه افعال مقاربه از الفاظی مثل تقریباً – چیزی نمانده – نزدیک بود استفاده می شود و خبر آن معادل مضارع التزامی فارسی ترجمه می شود.

ج – هیچ نزدیکی به خداوند با عبادت های مستحبی نیست اگر برای عبادت های واجب ضرر داشته باشد.
النّوافق : جمع نافله – عبادت مستحب .

۶ – در کدام آیه لای نفی جنس به کار رفته است ؟
الف – و لا اَعْلَمُ الغیْبَ و لا أقوُلُ انّی ملکٌ . (هود ۳۱)
ب – ذلک الکتابُ لا ریب فیه هُدیً للمتقین . ( بقره ۲)
ج – اتّبعوا ما أنزلَ الیکُمْ من ربّکم و لا تتّبعوا من دونِهِ أولیاءَ . (اعراف ۳)

– لای نفی جنس در قسمت ب «لا ریب فیه» بکار رفته است.
در قسمت های
الف – لای نفی
ج – لای نهی

المفعول فیه

در زبان فارسی بعضی جمله ها بدون قید زمان و مکان معنی و مفهوم واضحی ندارند.
معادل قید زمان و مکان زبان فارسی ، ظرف زمان و ظرف مکان در زبان عربی است، به مجموعه ظرف ها مفعول فیه گفته می شود.

ظرف زمان : الانَ – الیومَ – صباح – قبل – لیل
غِد – اَمْسِ – صباح بَعد – نهار

ظرف مکان : فوق امام َ – بین – قرب
تحت – وراء َ – عندَ – جنبَ

نکته : ظرف ها معنای حرف جرّ «فی» را به همراه دارند. لذا به آنها مفعول فیه می گویند. جلسْتُ تحتَ الشجرة : در زیر درخت نشستم.

اعراب مفعول فیه منصوب است. اما اگر با حرف جر فی به کار رود دیگر مفعول فیه نیست بلکه مجرور به حرف جر است.

مثال :
«الیومَ أکمَلْتُ لکم دینَکُم ».
ظرف زمان

« الجنّة‌ تَحتَ أقدامِ الامهاتِ »
ظرف مکان

مثال درباره اعراب مفعول فیه :
مفعول فیه اعراب منصوب
قرأتُ کتاباً لیلاً .
سافَرْنا یومَ الجمعة .

با حرف جرّ «فی» به کار رود دیگر مفعول فیه نیست و مجرور به حرف جّر است
قرأتُ کتاباً فی اللّیلِ
سافرنا فی یومِ الجمعةِ

تمرین های درس ۱۴
۱ – مفعول فیه را در عبارت های زیر مشخص کنید.
الف – قال ربّی انّی دعوْتُ قومی لیلاً و نهاراً .
ب – لا ترفعوا أصْواتکُم فوقَ صوتِ النبیّ .

الف ) لیلاً – نهاراً : ظرف زمان هستند.
ب ) فوق – ظرف مکان می باشد

۲ – کلمات متضاد را بنویسید:
خلفَ : صباح – قُرب – غَد – تحت

خلف – صباح – قرب – غَد – تحت
سلَف – مساءِ – بُعد – الآنَ – فوق

۳ – اعراب اشتباه را تصحیح نمائید.
- لیْسَ الغادُر فائزٌ یومُ القیامة ِ.

جواب صحیح لیس القادرُ فائزً یومَ القیامةِ.

۴ – ترجمه کنید :
الف – الکتابُ عندَ التلمیذِ .
ب – نَدْهَبُ الی المسجد عنْهَ الغروب.
ج – لسانُ العاقل وراء قلبه و قلبُ لاحْمقِ وراءَ لسانه .

الف – کتاب نزد دانش آموز است . اگر عند ظرف مکان باشد به صورت نزد ترجمه می شود.
ب – به هنگام غروب به مسجد می روم. عند ظرف زمان است و به صورت (به هنگام، وقت) ترجمه می شود.
ج – زبان آدم عاقل پشت قلبش است. و دل انسان احمق (نادان) پشت زبان است.

۵ – با توجه به ترجمه جای خالی آیات را کامل کنید :
الف – لَهُ ما فی السّمواتِ و ما فی الارض و ما … -‍هما (طه ۶)
از آن اوست آنچه در آسمان ها و زمین و میان آنهاست.
ب – یَعْلَمُ ما بین َ أیدیهم و ما …. بهُم . (بقره ۲۵۵)
آنچه که پیش رو و آنچه را که پشت سرشان است، می داند.

الف : جواب نقطه چین بیْنهما می باشد.
ب : جواب خلفَهُم می باشد

الصّفة و الموصوف

۱ – در زبان فارسی ترکیب دو اسم را صفت و موصوف می گوئیم.

۲ – ترکیبات اضافه صفت حالتی را به موصوف نسبت می دهد. مثل گل زیبا. در زبان فارسی بین صفت و موصوف از جهت معنی ارتباط محکمی وجود دارد.

مثال صفت و موصوف در زبان عربی :
الصّراطَ المستقیم َ – شجرة ٌ مبارکةٌ
ملکاً عظیماً – الباقیاتُ الصالحاتُ
قرضاً حسناً
در زبان عربی ارتباط بین صفت و موصوف هم از جهت معنی و هم از جهت ظاهر موجود می باشد.

هماهنگی و تبعیت صفت از موصوف در چهار مورد است :

۱ – عدد . ۲- جنس . ۳- معرفه و نکره بودن . ۴ – اعراب

هماهنگی صفت و موصوف

۱ – عدد
مفرد : هذا کتابٌ …. —-> مفیدٌ – مفیدانِ – مفیداتٌ
مثنی : فی المدرسة شجرتانِ …. —-> جمیلة – جمیلتانِ – جمیلات
جمع : جاءَ المؤمنونَ —-> الصالحُ – الصالحونَ – الصالحانِ

۲ – جنس
مذکر : حضرَ الطالبُ …. —-> (الناجحُ – الناجحةُ)
مؤنث : نجَحتْ الطالبة ُ … —-> (العالم – العالمة)

۳ – معرفه و نکره بودن
معرفه : قرأت الحکایة ….. —-> (لطیفة – اللطیفة‌َ)
نکره : عندی مجلةً …… —-> (أدیتةً – الأدبیّةًٌ)

۴ – اعراب
مرفوع : لنا مدرسةٌ ….. —-> (کبیرةٌ – کبیرة ً – کبیرةٍ )
منصوب : رأیتُ الفلاّحینَ… —->( المجّدونَ – المجدّینَ)
مجرور : سلّمتُ علی طبیبٍ … —-> ( مشفقٌ – مشفقٍ – مشفقاً )

اسم اشاره با جمع های غیر عاقل معمولاً مانند مفرد مؤنث عمل می شود:

مثل :
هذه الاشجار
تلک المدارس

صفت : نیز برای جمع های غیرعاقل به صورت مفرد مؤنث می آید.
مثل : الکُتُبُ النافعة – الآیات الشریفة – أعمالٌ حسنةٌ

نکته : اسم نکره را بیاد دارید. اسم های نکره برای ما ناشناخته است و نیاز به توضیح و توصیف دارند. گاه بعد از اسم های نکره جمله ای می آید و آن اسم نکره را توضیح می دهد به چنین جملاتی جملات وصفیه گفته می شود. مثال :
۱ – قرأتُ آیةً أثّرتْ فی قلبی .
۲ – المومنُ انسانٌ یُحبُّ الخیرَ.

تمرین درس های پانزدهم
۱ – کلمات درهم ریخته صفت و موصوف هستند. صفت و موصوف مناسب را کنار هم بنویسید.
مخلصینِ – الحدائقُ – قاضیانِ – النهرُ – اَخوَینِ – السّماءُ – مکتباتُ – الجمیلةُ – الجاری – غنیةُ – الزرقاءُ – عادلانِ

– قاضیانِ عادلانِ : مثنی
السماءُ الزرتاءُ
اَخوینِ ِ مخلصینِ : مثنی
مکتباتُ غنیةُ
اسم جمع غیر عاقل – صفت مفرد – مؤنث

- النهرُ الجاری : هر دو معرفه هستند

- الحدائقُ الجملیةُ
اسم جمع غیر عاقل – صفت مفرد مؤنث

۲ – جای خالی را با کلمه مناسب کامل کنید:
الف – العربیةُ ….. فصیحة و هی لُغةُ دیننا و کتابنا . (لغة ً – لغةُ – اللغةُ – اللغةَ)
ب – الشخصُ ……….مکروهٌ عندالناسِ و عندالله ( کاذبٌ – کاذبةٌ – الکاذبٌ – الکاذبُ )

الف : اللغة هماهنگی صفت و موصوف از نظر معرفه و نکره بودن – مذکر و مؤنث بودن
ب : الکاذبُ جواب است.

۳ – صفت و موصوف را مشخص کنید:
الف – القرآنُ هُوَ النّورُ المُبینُ و الذّکرُ الحکیمُ و الصّراطُ المستقیم ُ.
ب – افضَلُ النّاسِ مؤمنٌ یُجاهدُ فی سبیل الله بنفسة و مالِه .

– صفت و موصوف
م : موصوف
ص : صفت
جمله الف : النور(م) مبین(ص) – ذکر(م) الحکم(ص) – صراطُ(م) المستقیم(ص)

جمله ب : مومنُ یُجاهدُ
موصوف – جمله وصفیه

۴ – ترجمه کنید :
- المؤمنُ القویُّ احبُّ الی الله من المؤمنِ الضّعفِ .
- جلسْتُ تحْتَ شجرةٍ تُقرّدُ طیورُها .
- ثمرةُ التّفریطِ الندامة ُ و ثمرةُ الحزْمِ السّلامةُ .
الحَزم = دور اندیشی

الف : مؤمن قوی نزد خدا از مؤمن ضعیف عزیزتر است.
ب : در زیر درختی نشستم که پرندگانش آواز می خواندند.
در جملاتی که صفت یک جمله وصفیه است کلمه ی که را در ترجمه فارسی می آوریم.
ج : نتیجه تفریط پشیمانی و نتیجه دور اندیشی سلامتی است.

۵ – مناسب ترین کلمه را درجای نقطه چین قرار دهید:
الف – فَجُمِعَ السّحرةُ لمیقاتِ یومٍ …. (المعلومِ – معلومِ – معلومٍ ) سوره شعرا ۳۸

ب – و لا تجعل معَ اللهِ الهاً … (آخَرُ – آخَرَ – الآخَرَ) سوره الاسری ۲۲

ج – یا ایتها النفسُ …….ارجْعی الی ربّکَ راضیةً مرضیة ً. سوره فجر ۲۸ – ۲۷

الف : جواب معلومٍ : یومٍ معلومٍ : صفت و موصوف هستند.
ب : جواب آخرَ : الهاً آخرَ : صفت و موصوف هستند.
ج : جواب المطمئنةُ می باشد. صفت و موصوف هستند.

الاضافة

موصوف و صفت – مضاف و مضاف الیه
در زبان عربی اگر دو اسم به هم اضافه شوند، به اسم اول مضاف و اسم دوم مضاف الیه می گویند.
مثال : کتابٌ الطّالبِ – یوم الدینِ
نکته : اگر ضمیری به اسم متصل شود آن ترکیب حتماً اضافی است.
اسم + ضمیر
مضاف مضاف الیه

علامت های اسم :

پذیرفتن ال – تنوین – مضاف واقع شدن از علامت های اسم است و این علائم با هم جمع نمی شوند.
نکته : اگر جمع مذکر سالم و اسم مثنی مضاف واقع شوند، حرف «ن» از آخر آنها حذف نمی شود.
مثال : فلاّحون + القریة : فلاّحو القریةِ .
والدان ِ + کُ :‌ والدکَ
معلّمین َ + المدرسة : معلّمی المدرسةِ

- مضاف در جمله نقش می پذیرد اعراب آن متناسب با جمله می تواند مرفوع، منصوب، و یا مجرور باشد. مضاف الیه خود نقش به شمار می آید و از جهت اعراب مجرور است.
مثال : هُوَ مدیرُ الْمدرسةِ .
مضاف / مضاف الیه

رأیتُ مدیرَ المدرسةِ .
سلّمتُ علی مدیرِ المدرسةِ .

تاکنون خواندیم که اسم می تواند یا صفت به دنبال خود داشته باشد، و یا مضاف الیه . باید بدانید که اسم می تواند بدنبال خود هم صفت و هم مضاف الیه (هر دو با هم) داشته باشد.
مثال در زبان فارسی : گل سرخ باغ – کتاب خوب ما در زبان فارسی اول صفت می آید و بعد مضاف الیه.

در زبان عربی : اسمی که قرار است هم صفت و هم مضاف الیه بدنبال خود داشته باشد، مضاف الیه مقدم می شود.

دوست

عزیز

ما

اسم

صفت

مضاف الیه

صدیقـــ

نا

العزیژ

اسم

مضاف الیه

صفت

عقیدتنا الاسلامیة : عقیده ی اسلامی ما
بابُ المدرسة الکبیرُ :‌در بزرگ مدرسه

تمرین های درس
۱ – جواب صحیح را انتخاب کرده و بنویسید
الف – لا تفعلوا (اعمالَ ، اعمالاً) الخیر رئاءً .
ب – مِنَ الضّلالِ ( اکبیرَ – الکبیرِ) ضیاعُ العُمرِ فی اللّهْوِ.
ج – تعلّمْ حُسْنَ‌ (الاستماعِ – الاستماعٍ ) کما تتعلّمُ ( حَُسْنَ – حُسناً) الحدیثِ .

الف – اعمال صحیح است.
ب – الکبیرِ : مضاف الیه و مجرور
ج – الاستماعِ :‌مضاف الیه مجرور است.
حُسنَ صحیح است . علامت اسم ۳ تا است گرفتن ال – تنوین – مضاف واقع شدن . این سه تا با هم یک جا جمع نمی شوند.

۲ – ترجمه کنید :
الف – قائدُ الثّورةِ العظیمُ الامامُ الخمینی (ره) أیقظَ المسلمینَ من نومِ الغَفلَةِ .
ب – غاباتُ مازندرانَ الخضراءُ من ْ اجمَلِ المناطقِ فی ایرانَ .
ج – مازالَت الاحاسیسُ الثوریّةُ تمُوجُ فی قلوبِ جماهیرِنا المُسْلمةِ .

ترجمه کنید :
الف – رهبر کبیر انقلاب امام خمینی (ره) مسلمانان را از خواب غفلت بیدار نمود.
ب – جنگل های سبز مازندران از زیباترین مناطق ایران است.
ج – عواطف انقلابی همواره در دل ملت مسلمان ما موج می زند.

۳ – کلمه مناسب را برای پر کردن جای خالی آیات زیر انتخاب کنید:
الف – وعْلموا انکّمْ غیرُ …… الله : و بدانید که شما بر قدرت خدا غالب نخواهید شد.
معجزون – معجزین – معجزی

ب – وَ اِنْ قریةٍ الاّ نحنُ …..قبْلَ یومهِ القیامة .
مُهلکوها – مُهلکونها – مُهلکونه

الف : کلمه مناسب معجزی می باشد چون جمع مذکر سالم و اسم مثنی اگر مضاف واقع شوند، ن از آخر آنها حذف می شود.
ب : جواب مهلکوها می باشد.

التصغیر

تصغیر یا مصغر ساختن یعنی صرفه جویی در کلمات مثلاً به جای بکار بردن «درخت کوچک» (دو کلمه) «درختچه»(یک کلمه)
به جای دو کلمه شجرةٌ صغیرةٌ : می توان گفت : شُجیرةٌ طفلٌ صغیرٌ : طُفیلٌ

روش ساختن اسم مصغر

حرف اول : ضمه – فَعل
حرف دوم : فتحه – فُعیل
افزودن :‌ یْ

هدف از تصغیر

اسم مصغر گاهی به منظور تجبیب یا تحقیر به کار می رود.
میزی از چوب : میزی چوبی
جامه ای از ابریشم : جامه ای ابریشمی
دانشمندی از ایران : دانشمندی ایرانی

به کلمات چوبی – ابریشمی – ایرانی ، اسم منصوب گفته می شود. اسم منصوب معمولاً حکم صفت را دارد و تابع احکام صفت است و در زبان فارسی به آن صفت نسبی گفته می شود.
در زبان عربی می توان اسم منسوب ساخت :
می توان به جای :‌منضدةٌ من الخشب : (گفت ) منضدة خشبیة
می توان به جای : ثوبٌ من الحریر: (گفت ) ثوب حریریّ

نکته : به هنگام نسبت از آخر کلمه تاء گرد « ة» حذف می شود.
فاطمة :‌فاطمی
مکة : مکّی

توجه :‌بعضی کلمات به هنگام نسبت تغییر مختصری می کنند. کلماتی مانند :

نبویّ – علویّ – موسویّ – رضویّ – دُنیویّ – مدَنی – اسم منسوب کلمات نبیّ – علیّ – موسی – رضا – دنیا – مدینه هستند.

تمرین های درس ۱۷
۱ – کلماتی را که زیر آن خط کشیده شده است به صورت اسم منسوب تغییر دهید.
الف – مِنْ اینَ انتَ ؟ انا من لبنانَ . اَنا ……
ب – منْ اَیْنَ انتِ ؟ انا من ایرانَ . اَنا ……
ج – هذا السّیفُ منْ حدیدٍ . إذنَ هذا سیفُ …..
د – سَمِعْتُ حدیثاً عن النبیّ . إذنْ سمِعتَ حدیثاً ……
ه‍ – بعضُ السّورِ نزَلَت فی مکّة . فهیَ سُوَرٌ …….

الف – لبنانی
ب – ایرانی
ج – حدیدی
د – نبویّ
ه‍ – مکی ( ة حذف می شود)

۲ – اسمهای زیر را مصغر کنید :
فَضْل – حَسن – عَبْد – حَجر – نَهْر – نَهْر – بَعْد

اسم های زیر را مصغر کنید :
فضل : فُضَیْل
نَهْر : نُهیْر
حسن : حُسیْن
بَعْد : بُعیْد
عبْد : عُبَیْد
حجَر : حُجَیْر

۳ – ترجمه کنید :
الف – یا کُمیلٌ ،‌العلمُ خیرٌ من المالِ ، العلمُ یَحْرُسُکَ و اَنتَ تَحْرُسُ المالَ ، المالُ تُنقصُهٌ النّفقَةُ و الْعلمُ یزکو علی الانفاقِ .
یزکو : افزایش می یابد – رشد می کند.

ب – و إذا سألکَ عبادی عنّی فانّی قریبٌ .

الف : ای کمیل علم از مال بهتر است . علم تو را نگهبانی می کند و تو از مال حفاظت می کنی. مال و ثروت با خرج کردن کم می شود ولی علم با آموزش و انفاق به دیگران فزونی می یابد.
ب : و چون بندگان من درباره من از تو بپرسند بگو که من نزدیکم.

۴ – در آیه ی فامنو بالله و رسولهِ النبی الاُمّی کلمه یا کلمات نسبت را مشخص کنید:

کلمه های نسبت در این آیه : النبّی و الاُمّی می باشند.

تمرین

۱ – در جاهای خالی کلمه مناسب را قرار دهید : الف – الاسْبوعُ سبْعةُ ……(ایّامٍ – ایّامٌ – یوْمٍ ) ب – لا ترْفعْ صَوْتکَ ……صوتِ والدیکَ (تحتَ – فوق – جنب)

الف :‌ ایامٍ
ب : فوقٍ

۲ – برای هر جمله فارسی، ۲ جمله به زبان عربی نوشته شده است، یکی از جملات عربی صحیح و دیگری نادرست است. صحیح و غلط را مشخص کنید. الف – در کتابخانه عمومی بودم . کنتُ فی المکتبةِ عامّة ِ . کنتُ فی المکتبةِ العامة . ب – نزدیک بود باران ببارد کادَ المَطرُ ینزلُ کادَ المَطرَ ینزِلُ ج – هیچ پشتوانه ای مانند مشورت کردن نیست : لا ظهیراً کالمشورةِ لا ظهیرَ کالمشورةِ

الف : فی المکتبةِ عامةِ صحیح است. دیگری غلط است . ال – تنوین – مضاف واقع شدن علامت های اسم هستند و هر سه با هم جمع نمی شوند.
ب : کادَ افعال مقاربه و اسم مرفوع – خبر آن محلاً منصوب . کادَ المَطَرُ صحیح است. کادَ المطرَ غلط است.
ج – لای نفی جنس اسم آن منصوب می شود. لا ظهیرَ صحیح است.

۳ – در جملات زیر غلط ها را اصلاح کن : الف – لافقرُ اشدّ من الجْهلِ . ب – لیسَ العزّ اَنْ یکثُرَ مالکَ.

الف : لا فقرَ اشدُ منَ الجَهْل
ب : لیس (افعال ناقصه) اسم را مرفوع می کند. لیسَ العزُّ اَن یکثُرَ مالکَ

۴ – در جای نقطه چنین کلمات مناسب را قرار بدهید. الف – اِعْلموا انّ …. یُحیی الارضَ … مُوتها . اللهَ ، بعدَ – اللهَ ، بَعدِ – اللهُ بعدَ ب – عَسی …. کُمْ اَنْ …… عنکُم سیئاتِکُم . ۱٫ ربُّ یُکّفرُ ۲٫ ربّ یُکّفرَ ۳٫ ربّ یُکّفرُ ج – انّ الله َ لا یُحبُّ من کان َ …..اثیماً . خوّانٌ – خوّاناً – خوّْانٍ

الف – اللهَ – بَعْدَ صحیح است.
ب – ربُّ یکفّرَ صحیح است.
ج – کانَ خوّانُ صحیح است. (اسم کان مرفوع است)

۵ – کلمات را از ستون اول به طور مناسب به ستون دوم ربط بدهید :

از ستون اول عند الشدائد یُعْرَفُ الاصدقاء الاوفیاءُ .
لا مربوط است به جمله ج : لا خیرَ ……..
بدأ مربوط است به جمله د : بدَأ تلمیذُ ……
اِنّ مربوط است به جمله الف : انّ الغریقَ …..
ثلاثة مربوط است به جمله ه‍ : ثلاثة کُتبٍ قراْناها …..
کانت مربوط است به جمله و : کانت الأمُّ تُعلّمُ

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :
          
سه شنبه 20 دی 1390
شنبه 12 مهر 1393 07:50 ب.ظ
سلام
خواهشا اگه میشه عربی سال سوم هم بذارید...
باتشکر...
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر
نظرات پس از تایید نشان داده خواهند شد.

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
برای نمایش تصاویر گالری كلیك كنید


دریافت كد گالری عكس در وب

خطاطی نستعلیق آنلاین